Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Future of print


Print was van vroeger uit lang synoniem voor die witte bak in de hoek van het kantoor. Die perceptie is nu snel aan het veranderen, want printtechnologieën worden razendsnel een basisonderdeel van fabricage- en productieprocessen. In de gezondheids- en farmaceutische sector fabriceren bedrijven 3D-geprinte prothetische ledematen op maat voor specifieke patiënten. In de retail produceren leveranciers op maat schoenen en geprinte ontwerpen, waardoor ze voorraadverspilling tegengaan. In het onderwijs kunnen studenten gepersonaliseerde tekstboeken kopen, waardoor de kosten lager worden en het leerproces beter.
 
In een nieuw onderzoek dat Coleman Parkes in opdracht van Ricoh Europe heeft uitgevoerd, blijkt hoe nieuwe en opkomende printtechnologieën sectoren opnieuw vormen en bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden.
 
De enquête werd uitgevoerd in mei 2018 en werd ingevuld door 3.150 respondenten uit Oostenrijk, België, Luxemburg, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het VK en Ierland.


Europese Business leaders zetten print centraal om innovatie en agility te verhogen

Europese Business leaders zetten print centraal om innovatie en agility te verhogen

Business leaders moeten de rol van print binnen hun organisatie opnieuw bekijken. Als 69% gelooft dat print voor nieuwe inkomsten zorgt en 67% het gebruikt om zich te onderscheiden van de concurrent, is print in feite verplaatst van de backoffice naar de directiekamer. 

Nieuwe printmogelijkheden zorgen voor de fundamenten van strategische agility en innovatieve verbeteringen. 39% heeft nieuwe printtechnologieën geïmplementeerd in het kader van AI en automatisering.

Lees het volledige artikel


Nieuwe printtechnologieën zorgen voor een revolutie in de zorgsector

Nieuwe printtechnologieën zorgen voor een revolutie in de zorgsector

Dankzij nieuwe technieken, zoals het printen van aquagel-organen, kunnen chirurgen handelingen voor de echte operatie oefenen, zoals het hechten en het verwijderen van tumoren.
Ook worden printinnovaties gebruikt om snel implantaten en protheses op maat te maken, zodat patiënten minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Lees het volledige artikel


Digitale productie en 3D-printen in opkomst als essentiële vaardigheden voor de toekomst

Digitale productie en 3D-printen in opkomst als essentiële vaardigheden voor de toekomst

De meerderheid van de besluitvormers in het onderwijs is van mening dat nieuwe vaardigheden die worden geleerd door middel van technologieën van groot belang zijn voor succesvol onderwijs en de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt.
Volgens 66% van hen zijn investeringen in nieuwe printtechnologieën een belangrijke manier om nieuwe studenten aan te trekken en de waardering voor hun instelling en opleiding te vergroten.

Lees het volledige artikel


Inspelen op de veranderende wensen van de klant met nieuwe printtechnologie

Inspelen op de veranderende wensen van de klant met nieuwe printtechnologie

De financiële sector is in beweging. Gevestigde banken in Europa stappen over op digitalisering om te kunnen concurreren met nieuwe challengers en start-ups. 

83% van de financiële dienstverleners vindt dat de veranderende verwachtingen van de klant (zoals gepersonaliseerd bankieren) een uitdaging zijn voor de sector. De inzet van nieuwe printtechnologieën wordt essentieel om de flexibiliteit en het vermogen om in te spelen op die wensen te vergroten.

Lees het volledige artikel


Retailers gebruiken printtechnologieën voor gepersonaliseerde producten en snellere leveringen

Retailers gebruiken printtechnologieën voor gepersonaliseerde producten en snellere leveringen

Om de klanten voor zich te winnen moeten retailers anticiperen en zich snel aanpassen aan de veranderende voorkeuren van de consument.
Nu 84% van de retailers aangeeft dat klanten snellere leveringen willen en 74% een toenemende vraag meldt naar gepersonaliseerde producten, bieden nieuwe printtechnologieën de meest haalbare oplossing om concurrentievoordeel te boeken. Vooral 3D-printing en on-demandproducten bieden retailers de mogelijkheid om orders doeltreffender uit te voeren door de kloof tussen digitale en fysieke objecten te dichten.

Lees het volledige artikel


Alles uit print halen om meer te doen met minder

Alles uit print halen om meer te doen met minder

Steeds meer kleine en middelgrote bedrijven gaan anders naar print kijken. 3D-print en andere nieuwe printtechnologieën maken schaalvergroting en groei mogelijk. 44% van de mkb-bedrijven maakt al gebruik van 3D-printtechnologie en nog eens 30% is van plan daar in de komende twee jaar in te gaan investeren. Dit komt door de lagere opslagkosten, de mogelijkheid om sneller te reageren op de vraag vanuit de klanten en het wegvallen van leverings- en transportproblemen.

Lees het volledige artikel