Productinformatie over milieu, gezondheid en veiligheid
Product Health, safety and health information

Gezondheids-, veiligheids- en milieu-informatie

Al onze producten voldoen aan de (inter)nationale milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen.

Onze meerwaarde

Lees meer over onze mvo-doelstellingen en milieukwalificaties. We gaan verder dan de wettelijke verplichtingen. Ook zo leveren je Ricoh-product(en) meerwaarde.

Duurzaamheid op de werkplek

Wij hechten waarde aan en focussen op technologieën die bijdragen aan een duurzame toekomst én die je helpen om kosten te verlagen. Met de juiste partner, processen en technologie beheers je de milieu-impact terwijl je medewerkers de middelen geeft om hun werk goed te doen.

Wil je minder energie verbruiken en/of efficiënter werken? Je kunt erop vertrouwen dat je Ricoh-apparatuur je in staat stelt om je zakelijke uitdagingen duurzaam aan te pakken - met behoud van de productiviteit.

Ons commitment aan de VN-doelen

Ontdek hoe wij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN nastreven en werken aan een meer groene, eerlijke en duurzame wereld.