Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Al onze producten voldoen aan internationale en nationale milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen.  

In aanvulling op de wettelijke vereisten vindt u hier verdere milieu-informatie die u helpt om optimaal profijt te halen uit uw Ricoh-product en die u inzicht biedt in onze inzet op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.

Conformiteitsverklaring

Een EU-conformiteitsverklaring is een verplicht document dat elke fabrikant (of diens erkende vertegenwoordiger) moet ondertekenen om te verklaren dat zijn producten voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Door ondertekening van deze verklaring neemt de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de conformiteit van het product met de toepasselijke EU-wetgeving. 

Lees meer

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Veiligheidsinformatiebladen geven gedetailleerde informatie over verbruiksartikelen voor producten met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsaspecten van het gebruik en de verwijdering ervan.
Gebruik de VIB-database om te zoeken naar verbruiksartikelen voor uw product.

IT Eco-verklaringen

Ricoh maakt milieu-informatie over zijn producten openbaar in een "Eco-verklaring", die onder meer betrekking heeft op chemicaliën, elektromagnetische compatibiliteit en veiligheidsvoorschriften, materialen, verpakkingen en energieveiligheidsvoorschriften, verpakkingen en energie-efficiëntie.
Onze IT Eco-verklaringen per model vindt u hier.

Blaue Engel-conforme producten

Der Blaue Engel, 's werelds eerste milieukeurmerk, bevat normen voor tal van milieuvriendelijke producten en diensten. Het Blaue Engel-keurmerk stelt strenge normen voor milieuvriendelijk productontwerp en wordt gezien als een betrouwbare richtlijn voor een duurzamer verbruik.
Meer informatie over de certificaten en de Blaue Engel-productinformatiebladen vindt u hier.

Zorgwekkende stoffen in producten van Ricoh

De Green Procurement Standards (normen voor milieuvriendelijk inkopen) van de Ricoh Group specificeren stoffen die niet aanwezig mogen zijn in Ricoh-producten en -productverpakkingen die aan klanten worden geleverd, met uitzondering van de vrijstellingen die door de autoriteiten zijn toegestaan. Ricoh verzoekt alle leveranciers de verboden stoffen niet in de door hen aan Ricoh geleverde onderdelen en materialen op te nemen.  Deze milieuspecificatie is onderdeel van de vereisten voor ontwerprichtlijnen en de productontwikkelingsprocessen van Ricoh.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) beheert de REACH-verordening 1907/2006, met inbegrip van de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) en bijlage XVII met stoffen waarvoor beperkingen gelden. Artikel 33 van REACH bepaalt dat een leverancier van artikelen die een in de kandidaatslijst vermelde SVHC bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) de afnemer voldoende tot zijn beschikking staande informatie moet verstrekken om een veilig gebruik van het artikel mogelijk te maken. Deze informatie moet op zijn minst uit de naam van die stof bestaan.

Sommige Ricoh-producten kunnen artikelen bevatten waarin SVHC's zijn verwerkt. Al deze producten zijn veilig voor gebruik wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld is, en in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksinstructies. Alle Ricoh-producten die meer dan 0,1 gewichtsprocent bevatten van SVHC's die door ECHA zijn aangeduid tot aan de datum van deze verklaring, zijn vanaf 5 januari 2021 in de SCIP-database geladen. Raadpleeg deze database voor specifieke informatie over welke SVHC's in welke producten aanwezig zijn. Producten met het Blaue Engel-keurmerk bevatten over het algemeen geen SVHC's in behuizingen, onderdelen van behuizingen, toners of inkten. Er kan sprake zijn van uitzonderingen in overeenstemming met de Blaue Engel-criteria.

Alle Ricoh-producten voor kantoorprinters bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's), zoals aangeduid door ECHA tot aan de datum van deze verklaring, in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent. Voor professionele inkten verwijzen wij u naar het portaal met veiligheidsinformatiebladen.
Bijgevoegd vindt u onze REACH-verklaring.

Duurzaamheid en de werkplek

Wij hechten waarde aan, en leggen de nadruk op, technologieën die onze klanten helpen hun kosten te verlagen en die tegelijkertijd een duurzame toekomst bevorderen. Met de juiste partner, processen en technologie kunt u controle houden over uw milieu-impact terwijl u tegelijkertijd uw medewerkers de middelen in handen geeft die ze nodig hebben om hun werk goed te doen.
Of u nu minder energie wilt verbruiken of gewoon efficiënter wilt werken, u kunt erop vertrouwen dat Ricoh-apparaten u in staat stellen uw zakelijke uitdagingen op een duurzame manier aan te pakken — zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Hier vindt u een volledig overzicht van de beschikbare productkenmerken voor energie- en hulpbronbesparing, CO2-reductie en de toepasselijke milieulabels per model.Onze inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Wij zetten ons in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te realiseren.

Lees meer